DOČASNÉ PŘIDĚLENÍ ZAMĚSTNANCŮ

C ‑ 94/19 San Domenico Vetraria
ze dne 11. března 2020

Dočasné přidělení zaměstnanců za úplatu rovnající se nákladům na zaměstnance představuje zdanitelné poskytnutí služby.

Mateřská společnost dočasně přidělila jednoho ze svých vedoucích zaměstnanců k výkonu práce ve své dceřiné společnosti. Správce daně odmítl dceřiné společnosti uznat odpočet DPH z nákladů na zaměstnance, které jí fakturovala mateřská společnost, jelikož byl názoru, že v daném případě nedošlo k poskytnutí služby.

Soudní dvůr uvedl, že v rámci shora popsaného vztahu došlo k výměně recipročních plnění – k dočasnému přidělení a platby za něj. Soud odmítl argument Komise, že v daném případě neexistovala přímá souvislost mezi těmito dvěma plněními (přímá souvislost existuje tam, kdy se dvě plnění vzájemně podmiňují  – jedno plnění se uskuteční pouze za podmínky, že se uskuteční druhé a naopak). V situaci, kdy úhrada fakturované částky dceřinou společností je podmínkou pro to, aby jí mateřská společnost zaměstnance dočasně přidělila, pak mezi oběma plněními existuje přímá souvislost. V daném ohledu je dle SDEU pak irelevantní, zda fakturovaná částka odpovídá skutečným nákladům na zaměstnance, které vznikly mateřské společnosti.

Doplňující informace:
Související rozsudky: C‑11/15 Český rozhlas, C ‑ 295/17 MEO, C ‑ 242/18 UniCredit Leasing, C‑594/13 „go fair“ Zeitarbeit OHG, C – 218/10 ADV Allround
Zákonná úprava EU: čl. 2 odst. 1, čl. 9 odst. 1 DPH směrnice 2006/112/ES
Tuzemská zákonná úprava: §2 a §5 zák. č. 235/04 Sb., o DPH

C ‑ 94/19 San Domenico Vetraria