POVINNOST SPRÁVCE DANĚ UHRADIT ÚROKY Z PRODLENÍ V PŘÍPADĚ POUKÁZÁNÍ NADMĚRNÉHO ODPOČTU OPOŽDĚNĚ

Plné znění rozsudku je dostupné pouze uživatelům s aktivovaným přístupem do předplatitelské sekce.

Více k předplatitelské sekci:

Základní informace pro předplatitele PLACENÝ OBSAH

Objednání produktu OBJEDNÁVKA

Ukázkový obsah produktu VYBRANÉ ROZSUDKY