PRÁVNÍ KVALIFIKACE PŘEVODU PODNIKU

2. říjen 2012

Nejvyšší správní soud se v dalším z řady rozsudků vyjádřil k právní kvalifikaci převodu podniku, v daném případě s ohledem na možnost nabyvatele uplatnit odpočet DPH, kterou byl prodej souboru převáděných majetkových i nemajetkových hodnot, realizovaný prostřednictvím kupní smlouvy, zatížen.
NSS mimo jiné zopakoval, že pro posouzení typu převodů podniku je nutné se soustředit na to, zda byl převeden soubor věcí, práv a jiných hodnot, který byl v této podobě, alespoň v podstatných parametrech, způsobilý dalšího podnikání v režii nového vlastníka.
Dle soudu, pokud byl smluvně nastolen stav, kdy bude (alespoň v podstatných parametrech) ve stejné provozovně, se stejnými osobami, provozována (za použití stávajících technických prostředků) stejná výrobní činnost, jako v době před uzavřením smlouvy, jde o jasné indicie, dokládající realizovaný převod podniku.
Podrobnosti k dotčenému rozsudku naleznete zde >>