AKTIVACE RUČENÍ V PŘÍPADĚ PLATBY POSKYTNUTÉ NA JINÝ NEŽ SPRÁVCEM DANĚ ZVEŘEJNĚNÝ ÚČET

28. srpen 2021

Nejvyšší správní soud shodně s předchozí judikaturou potvrdil, že ručení příjemce plnění nemůže být automaticky aktivováno v případě, že úplata převyšující dvojnásobek částky podle zákona o omezení plateb v hotovosti je uhrazena na jiný než správcem daně zveřejněný účet.
I v daném případě NSS podminuje uplatnění ručení přítomností dalších okolností, ze kterých je zjevné, že příjemce plnění věděl, či vědět mohl a měl, že záměrem takovéto platby je právě nezaplacení daně.

Podrobnosti k rozsudku