CO SE ROZUMÍ TERMÍNEM „ZNIČENÍ ZBOŽÍ“ PRO ÚČELY OPRAVY PŮVODNÍHO ODPOČTU DPH

20. září 2011

SDEU byla položena předběžná otázka (C-234/11) jak má být vykládán pojem „zničení majetku“ ve smyslu čl. 185 odst. 2 DPH směrnice, při němž nevzniká povinnost opravy původně uplatněného odpočtu DPH, a zda je relevantní, za jakých okolností ke zničení došlo.