COST SHARING V OBLASTI FINANČNÍCH SLUŽEB

25. září 2017

Minulý týden ve čtvrtek nepotěšil Soudní dvůr EU zejména banky a ostatní finanční instituce, neboť na otázku, zda služby, jež poskytuje nezávislé seskupení osob svým členům, kteří vykonávají ostatní osvobozené činnosti (zde v oblastech finančních služeb), mohou být osvobozeny od daně, odpověděl negativně. Soud tudíž nesdílel názor jak jednotlivých účastníků z řad podnikatelských subjektů, tak i Evropské komise, a předmětné osvobození vyhradil pouze oblastem činností ve veřejném zájmu.

Podrobnosti k rozsudku