DALŠÍ JUDIKATURNÍ VYJASNĚNÍ DPH REŽIMU U PLNĚNÍ SOUVISEJÍCÍ S NÁJMEM

22. duben 2015

Závěry předmětného rozsudku Soudního dvora EU přinášejí více světla do dané problematiky, nicméně posouzení určitých případů pronájmů nemusí být i nadále jednoznačné. Z rozsudku vyplývá, že v případech krátkodobých pronájmů nebo pronájmů, kdy spotřeby energií jednotlivých nájemců jsou pronajímatelem stanoveny dle pronajaté podlahové plochy, jsou náklady na energie považovány za součást nájmů. Na druhou stranu v případě nájmů samostatných jednotek, výrobních hal nebo celých administrativních budov  budou dodávky energií zpravidla považovány za samostatná plnění.
Rozsudek dále vyvrací převládající tuzemskou správní praxi umožňující neuplatnění DPH pronajímatelem u dodávek energií, použije-li pronajímatel režim tzv. přeúčtování, a to v případech jsou-li takovéto dodávky považovány v intencích rozsudku za samostatná plnění.

Podrobnosti k rozsudku naleznete zde >>