DEKLARANT JAKO OSOBA POVINNÁ PŘIZNAT DAŇ PŘI DOVOZU

20. duben 2020

Nejvyšší správní soud posuzoval otázku, komu vzniká povinnost přiznat daň z dovezeného zboží, konkrétně zda jeho vlastníkovi nebo osobě podávající celní prohlášení (deklarantovi). NSS učinil závěr, že osobou, na jejíž účet je zboží při dovozu propuštěno do volného oběhu, a které tedy vzniká povinnost přiznat daň, je osoba podávající celní prohlášení, resp. jejímž jménem je prohlášení podáno, kdy vlastnické právo k dovezenému zboží je v daném ohledu nerozhodné.

Podrobnosti k rozsudku