DOBRÁ VÍRA DODAVATELE, ŽE USKUTEČŇUJE INTRAKOMUNITÁRNÍ DODÁNÍ ZBOŽÍ

7. únor 2017

V nedávném rozsudku NSS potvrdil závěry správce daně, že tuzemský dodavatel nemohl být v dobré víře, že uskutečňuje intrakomunitární dodání zboží, pokud údaje v  předložených mezinárodních nákladních listech ohledně osoby příjemce a místa vykládky zboží neodpovídaly podmínkám jím sjednané obchodní transakce.

Podrobnosti k rozsudku