DODÁNÍ ZBOŽÍ DO JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU JINÝM, NEŽ DEKLAROVANÝM SUBJEKTŮM

5. únor 2022

NSS judikoval, že by bylo v rozporu se zásadou daňové neutrality, pokud by byl odepřen nárok na odpočet DPH tehdy, kdy předmětné zboží bylo dodáno jinému skutečnému odběrateli, který však v daňovém řízení nebyl identifikován, ale ze skutkových okolností případu je zřejmé, že byl v postavení osoby povinné k DPH.

Podrobnosti k rozsudku