DPH U VÝUKY V AUTOŠKOLE

25. říjen 2018

Počátkem října vydal Generální advokát stanovisko k otázce, zda by výuka v autoškole měla být osvobozena od DPH. Generální advokát zdůraznil, že řidičská oprávnění jsou harmonizovaně uznávána napříč EU, tudíž by citovaná otázka měla být zodpovězena jednoznačně, bez odkazu na dodatečná zjištění vnitrostátních soudů, kdy odpovědí by mělo být, že tato výuka nemůže být od daně osvobozena, jelikož nepředstavuje „školské nebo vysokoškolské vzdělávání“. Uvedený závěr Generálního advokáta je tedy v souladu se zněním tuzemského zákona o DPH.