DPH NA KNIHY V PAPÍROVÉ A ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

15. září 2014

Soudní dvůr se vyjádřil k otázce, zda vnitrostátní právo může stanovit odlišnou sazbu DPH na knihy vydávané v papírové a elektronické podobě. Rozhodující posouzení SDEU přenesl na předkládající soud, kdy mu doporučil vyhodnotit, zda je pro průměrného spotřebitele rozhodující obdobný obsah knih nebo naopak vlastnosti použitého fyzického nosiče.

Podrobnosti naleznete zde >>