DPH REŽIM KARET OPRAVŇUJÍCÍCH K ZÍSKÁNÍ SLEV PŘI NÁKUPU SLUŽEB

29. leden 2014

Na podzim loňského roku vydala generální advokátka stanovisko k DPH režimu níže uvedených transakcí.

Společnost Granton prodávala karty, které jejich držitele opravňovaly k získání slev při nákupu produktů smluvních partnerů uvedených na předmětné kartě, např. určité restaurace, kina nebo hotely. Společnost smluvním partnerům neposkytovala za poskytování slev žádnou platbu. Granton považovala prodej uvedených karet za plnění osvobozená od daně.
Podstatou položených otázek bylo, zda lze dotčené karty podřadit pod pojem „jiné (resp. další převoditelné)cenné papíry“, a tudíž jejich vydávání a prodej považovat za plnění osvobozená od DPH?

Generální advokátka Juliane Kokott učinila závěr, že předmětné slevové karty nelze podřadit pod uvedené pojmy cenných papírů, jenž jsou obsaženy pod ustanovením čl. 135(1)(f) DPH směrnice, nýbrž tyto karty slouží pouze k získání slevy z ceny poskytnutého plnění. Tudíž jejich vydání a prodej nelze považovat za plnění osvobozená od DPH.