EXEKUCE NA ZÁKLADĚ ZAJIŠŤOVACÍHO PŘÍKAZU A POVINNOST ZKOUMAT OTÁZKU PREKLUZE PRÁVA STANOVIT DAŇ

29. duben 2022

Rozšířený senát NSS se odklonil od závěrů dřívější judikatury vylučující možnost zkoumat otázku prekluze práva stanovit daň při nařízení daňové exekuce na základě zajišťovacího příkazu na dosud nestanovenou daň.
Na rozdíl od „standardní“ exekuce dle exekučního titulu, kterým je vykonatelné rozhodnutí o stanovení daně, jsou v případě tohoto typu exekuce správce daně a správní soud povinni z úřední povinnosti zkoumat, zda právo stanovit daň, která je předmětem zajištění, do dne vydání exekučního příkazu nezaniklo z důvodu uplynutí prekluzivní lhůty.

Podrobnosti k rozsudku