EXEKUČNÍ TITUL ZNĚJÍCÍ NA DPH SKUPINU A EXEKUCE VEDENÁ VŮČI JEJÍMU DŘÍVĚJŠÍMU ČLENOVI

12. březen 2023

Nejvyšší správní soud posuzoval otázku, zda může být exekučním titulem vůči členovi zaniklé DPH skupiny vykonatelný výkaz nedoplatků znějící na DPH skupinu a jejího zastupujícího člena, kterým je odlišná osoba, než člen, vůči kterému je vedena exekuce.
Soud shledal, že takovýto exekuční příkaz je stižen vadou, která má vliv na jeho zákonnost.

Podrobnosti k rozsudku