FIKTIVNÍ DAŇOVÝ DOKLAD

1. srpen 2014

Nejvyšší správní soud v aktuální rozsudku částečně korigoval svou předchozí judikaturu ve věci nemožnosti odpočtu DPH, jenž je prokazován dokladem, na které je jako dodavatel uvedena jiná osobou než ta, která ve skutečnosti plnění uskutečnila. Dle soudu je li v daňovém řízení prokázáno, že skutečným dodavatelem byla jiná osoba než uvedená na daňovém dokladu, nelze s ohledem na tuto skutečnost označit daňový doklad za fiktivní, a v důsledku toho odmítnout příjemci plnění nárok na odpočet DPH.

Podrobnosti k tomuto rozsudku naleznete zde >>