INTRAKOMUNITÁRNÍ POŘÍZENÍ ZBOŽÍ OSOBOU NEREGISTROVANOU K DPH

8. únor 2017

Soudní dvůr EU vydal rozsudek, který se týkal úpravy intrakomunitárního dodání zboží, jež není do tuzemského zákona o DPH správně transponována. Konkrétně se jednalo o otázku, zda skutečnost, že odběratel, který je osobou povinnou k dani, není registrován k DPH a není zaevidován v systému VIES, může umožnit odepření osvobození pro dodání zboží mezi jednotlivými členskými státy.

Podrobnosti k rozsudku