INTRAKOMUNITÁRNÍ DODÁNÍ ZBOŽÍ – JEDNÁNÍ DODAVATELE V DOBRÉ VÍŘE

28. červen 2012

V rozsudku navazujícím na rozsudek 8 Afs 14/2010 – 195 Makro, ve kterém NSS neosvědčil tvrzení dodavatele, dle něhož „potvrzení odběratele, že zboží bylo přepraveno mimo území ČR“, je dostatečným důkazem pro osvobození dodaného zboží od DPH, NSS dále rozvinul princip jednání dodavatele v dobré víře. Soud konstatoval, že došlo li ze strany správce daně k relevantnímu zpochybnění dodavatelem předložených „prohlášení o přepravě zboží mimo území ČR“, pak tato skutečnost vede k povinnosti dodavatele prokázat existenci jeho dobré víry a toho, že učinil přiměřená opatření, aby se neúčastnil daňového podvodu.
Podrobnosti k rozsudku naleznete zde >>