KONKLUDENTNÍ STANOVENÍ DANĚ A ÚROK Z NEOPRÁVNĚNÉHO JEDNÁNÍ SPRÁVCE DANĚ

2. listopad 2017

V aktuálně publikovaném rozsudku se Nejvyšší správní soud pokusil extenzivně komentovat vztah mezi konkludentním vyměřením daně a možným přiznáním úroku z neoprávněného jednání správce daně. Soud částečně korigoval závěry své předchozí judikatury ve věci možnosti přiznat úrok z neoprávněného jednání správce daně, pokud jde o přeplatek, ke kterému dojde v případě, že konkludentně vyměřená daňová povinnost je později rozhodnutím správce daně snížena.
V řešené věci soud za neoprávněné jednání správce daně považoval postup, kdy správce daně konkludentně stanovil daň ve výši tvrzené daňovým subjektem, nicméně tento postup, souladný se zněním zákona o trojdani, se ukázal jako v rozporu s unijním právem (viz. C-43/14 ŠKO-ENERGO, kdy SDEU uzavřel, že příslušná EU směrnice brání uplatnění darovací daně u bezúplatně nabytých emisních povolenek).

Podrobnosti k rozsudku