ŽALOBA PODANÁ KOMISÍ EU NA ČR TÝKAJÍCÍ SE ZVLÁŠTNÍHO REŽIMU PRO CESTOVNÍ KANCELÁŘE

10. září 2011

Pod C-269/11 byla zaevidována žaloba podaná Komisí EU na ČR týkající se zvláštního režimu pro cestovní kanceláře, použitelného na cestovní službu poskytovánou cestovním kancelářím (právnickým osobám), které tuto službu dále prodávávají jiným cestovním kancelářím. Dle názoru Komise se zvláštní režim pro cestovní kanceláře použije pouze v případě, kdy je cestovní služba poskytována cestujícím.
Předmět žaloby se tudíž do určité míry podobá případu C-220/11, pod nímž je zaevidována žádost o zodpovězení předběžných otázek položených NSS, zda se zvláštní režimu pro cestovní kanceláře použije pouze na plnění poskytnutá cestovními kancelářemi konečným spotřebitelům cestovní služby (cestujícím), nebo i na plnění poskytnutá jiným osobám (zákazníkům) a zda je nutno považovat za cestovní kancelář přepravní společnost, která pouze zajišťuje přepravu osob tím, že poskytuje autobusovou přepravu cestovním kancelářím (nikoli přímo cestujícím), a neposkytuje žádné další služby (ubytování, informace, konzultace apod.).