MOŽNÉ STAVENÍ PREKLUZIVNÍ DESETILETÉ LHŮTY PRO STANOVENÍ DANĚ DLE DAŇOVÉHO ŘÁDU

13. září 2012

Prostřednictvím tohoto velmi zajímavého rozsudku Nejvyšší správní soud vyjasnil jak existující výkladovou nejistotu ohledně možného stavení prekluzivní desetileté lhůty pro vyměření daně dle úpravy DŘ, tak aplikaci dotčené prekluze v případě posloupnosti lhůt dle ZSDP a DŘ, tj. možného stavení běhu prekluzivní lhůty, jenž započala před účinnosti DŘ a pokračuje po jeho účinnosti.
NSS mimo jiné dospěl k závěru, že desetiletá lhůta pro stanovení daně, která započala běžet za účinnosti DŘ, je lhůtou konečnou, jejíž běh nelze prodlužovat, přerušovat ani stavit.

Podrobnosti k rozsudku naleznete zde >>