MOŽNOST POVAŽOVAT POSKYTNUTÍ POJIŠTĚNÍ ZA VEDLEJŠÍ PLNĚNÍ K POSKYTNUTÍ LEASINGU

23. leden 2013

Soudní dvůr se aktuálně vyjádřil k problematice, jenž byla často v odborných kruzích diskutována, a to zda poskytnutí pojištění a samotná leasingová služba jsou tak těsně spojeny, že tvoří jediné plnění.
Soud dospěl k závěru, že i když poskytnutí pojištění leasingovému nájemci prostřednictvím pronajímatele usnadňuje využití leasingové služby, je třeba mít za to, že pro leasingového nájemce je v zásadě samotným cílem, nikoli pouze prostředkem k získání prospěchu z leasingové služby za nejvýhodnějších podmínek. Tudíž uvedená plnění jsou v zásadě považována za oddělená a samostatná.

Pro přechod na rozsudek klikněte zde >>