MOŽNOST TVOŘIT REZERVU NA OPRAVU MAJETKU POŘÍZENÉHO PO UKONČENÍ FINANČNÍHO PRONÁJMU ZA CENU NEPŘEVYŠUJÍCÍ 40 TIS. KČ

13. březen 2013

NSS opětovně posuzoval otázku možnosti tvořit rezervu na opravu hmotného majetku, který poplatník pořídil po ukončení finančního pronájmu za cenu nepřevyšující 40 tis. Kč.
V nyní posuzovaném případě se NSS vypořádal s odlišným zněním zákonné úpravy, tudíž se odklonil od své předchozí judikatury a uzavřel, že možnost tvořit rezervu na opravu výše uvedeného majetku již nebyla počínaje rokem 2006 umožněna.

Podrobnosti k rozsudku naleznete zde >>