MOŽNOST V RÁMCI DAŇOVÉ EXEKUCE USPOKOJIT POHLEDÁVKU PLYNOUCÍ Z DAŇOVÉHO PENÁLE, KTERÁ NEBYLA DO EXEKUCE PŘIHLÁŠENA

11. červen 2012

NSS se vyjádřil k otázce, zda lze v rámci daňové exekuce vymoci jinou daňovou pohledávku, než pro kterou byla exekuce nařízena, v daném případě pohledávku plynoucí z daňového penále vztahující se k nedoplatku na dani, z jehož důvodu byla daňové exekuce nařízena.
Bližší podrobnosti k rozsudku naleznete zde >>

judikatura správa daní