NÁJEM NEMOVITÉHO MAJETKU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S NÁJMEM

11. říjen 2012

Soudní dvůr se opětovně zabýval problematikou nájmu nemovitosti a s ním souvisejících služeb. V daném rozsudku se soud odklonil od závěru přijatém v obdobné věci (C-572/07 Tellmer Property) a pro posouzení DPH režimu akcentoval význam smluvní úpravy, jakožto indicie pro identifikaci plnění. Dle soudu, pokud nebyl ekonomickým důvodem uzavření nájemní smlouvy toliko pouhý nájem nemovitosti, ale i současné obdržení souboru souvisejících služeb, pak takovéto plnění představuje jediné neoddělitelné plnění.

moto: „Judiciální entropie byla a bude“

Podrobnosti k rozsudku naleznete zde >>