NÁKLADY STÁLÉ PROVOZOVNY ZAHRANIČNÍHO ZŘIZOVATELE – POSOUZENÍ DAŇOVÉ UZNATELNOSTI TAKOVÝCHTO NÁKLADŮ DLE TUZEMSKÝCH PŘEDPISŮ

22. červen 2015

Nejvyšší správní soud se na základě druhé kasační stížnosti meritorně vyjádřil k otázce, zda při stanovení daňové povinnosti stálé provozovny se má použít výklad příslušné mezinárodní daňové smlouvy, jenž může být z hlediska daňové uznatelnosti odlišný než stanoví vnitrostátní právo, nebo daňová uznatelnost takovýchto nákladů se má řídit toliko úpravou tuzemských předpisů.

Podrobnosti k rozsudku naleznete zde >>