NÁROK NA ODPOČET DPH, POKUD SE PLNĚNÍ VE SKUTEČNOSTI NEUSKUTEČNILO MEZI STRANAMI UVEDENÝMI NA DAŇOVÉM DOKLADU

2. říjen 2012

Soudní dvůr EU vynesl zajímavý rozsudek, jenž bude mít pravděpodobně dopad na stávající tuzemskou správní a soudní praxi týkající se v konkrétních případech neuznávání nároku na odpočet DPH z důvodu, že se deklarované plnění ve skutečnosti neuskutečnilo mezi stranami uvedenými na daňovém dokladu.
Soudní dvůr vyjádřil názor, že je-li pořizovatelem přijaté plnění součástí jím poskytnutého plnění, pak lze pořizovateli odmítnout nárok na odpočet vstupní DPH pouze v případě, že správce daně z hlediska objektivních okolností prokáže, že pořizovatel věděl nebo musel vědět, že dotčené plnění je součástí podvodu spáchaného vystavitelem dokladu nebo jinou osobou vystupující na předcházejícím stupni dodavatelského řetězce.

Podrobnosti k danému rozsudku naleznete zde>>