NEDOBYTNÁ POHLEDÁVKA A URČENÍ POČÁTKU BĚHU LHŮTY PRO SNÍŽENÍ ZÁKLADU DANĚ

17. březen 2021

Soudní dvůr se vyjádřil k otázce určení počátku běhu prekluzivní lhůty pro snížení základu daně věřitelem, jehož pohledávka se stala nedobytnou. Soudní dvůr odmítl, že by se tato vnitrostátní lhůta mohla odvíjet od okamžiku původní splatnosti pohledávky, ale musí začít běžet okamžikem, kdy se pohledávka stala s konečnou platností nedobytnou.

Podrobnosti k rozsudku