NEMOŽNOST ODEČÍST DPH PŘIZNANOU V REŽIMU PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI

12. listopad 2021

SDEU se vyjádřil k otázce, zda lze odběrateli odepřít nárok na odpočet jím přiznané DPH, pokud na vystavené faktuře vědomě uvedl fiktivního dodavatele a správci daně neposkytl dostatečné údaje k ověření, že skutečný dodavatel jednal v postavení osoby povinné k dani.

Podrobnosti k rozsudku