NEMOŽNOST POUŽÍT OSVOBOZENÍ OD DANĚ PRO SUBDODAVATELSKOU PŘEPRAVU ZBOŽÍ DO TŘETÍ ZEMĚ

30. červen 2017

Soudní dvůr EU vydal rozsudek, jehož závěrem je nemožnost aplikovat osvobození od daně na přepravní služby vázané na vývoz zboží, pokud je poskytuje přepravce, který nemá přímý smluvní vztah s vývozcem zboží, ale tyto své služby poskytuje „subdodavatelsky“ smluvnímu partnerovi vývozce.

Podrobnosti k rozsudku