NEPROKÁZÁNÍ SKUTEČNÉHO POSKYTOVATELE PLNĚNÍ A MOŽNOST ODEPŘÍT NÁROK NA ODPOČET

10. prosinec 2021

Soudní dvůr včera poskytl odpověď na otázku položenou NSS týkající se možnosti nepřiznání nároku na odpočet DPH v situaci, kdy příjemce plnění neprokáže, že plnění poskytla konkrétní osoba povinná k dani.

Podrobnosti k rozsudku