NESOULAD TUZEMSKÉHO ZÁKONA S DPH SMĚRNICÍ

16. květen 2019

Soudní dvůr posuzoval otázku mu předloženou NSS, zda úprava ZDPH, dle které je možnost opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky podmíněna tím, že dlužník nepřestal být plátcem daně, je v souladu s DPH směrnicí. Soudní dvůr shledal, že takováto právní úprava je v rozporu s unijním právem.

Podrobnosti k rozsudku