NEZÁKONNOST ZAJIŠŤOVACÍHO PŘÍKAZU S OKAMŽITOU VYKONATELNOSTÍ

21. září 2018

Nejvyšší správní soud aktuálně publikoval další rozsudek, v němž shledal vydané zajišťovací příkazy jako nezákonné. V daném případě se navíc jednalo o okamžitě vykonatelné zajišťovací příkazy dle úpravy zákona o DPH. Soud sice potvrdil závěr správce daně stran budoucího stanovení daně, nicméně neshledal dostatečně silné důvody pro naplnění postupu dle § 103 ZDPH. Soud zejména odmítl názor, že výše předpokládané doměřené daně je sama o sobě schopna založit důvodnou obavu ohledně budoucí nedobytnosti daně. Soud v rozsudku odkázal na dlouhodobost podnikání daňového subjektu, značnou hodnotu jeho majetku, desítky zaměstnanců, do té doby řádné plnění daňových povinností a neomezování rozsahu jeho ekonomické činnosti, jenž mimo jiné byly indikátory pro závěr, že shora citovaný razantní postup správce daně, který vedl k okamžitému znemožnění jeho podnikání, nebyl v daném případě na místě.

Podrobnosti k rozsudku