NSS NADĚLUJE VÁNOČNÍ DÁRKY

21. prosinec 2017

NSS judikoval, že daňovému subjektu náleží úrok z částky úroku z neoprávněného jednání správce daně za situace, kdy se správce daně ocitne v prodlení s připsáním takovéhoto úroku z neoprávněného jednání na osobní daňový účet daňového subjektu.

Podrobnosti k rozsudku