VYDÁNÍ DŘÍVE ODCIZENÉ VĚCI – ŠKODA ZPŮSOBENÁ NEZNÁMÝM PACHATELEM

4. leden 2019

Před vánocemi vydal Nejvyšší správní soud rozsudek ve sporu týkající se otázky, zda v případě, kdy byla stěžovateli Policií ČR odebrána věc, kterou stěžovatel pořídil na základě kupní smlouvy, se jedná o škodu způsobenou stěžovateli neznámým pachatelem, jelikož důvodem odebrání byla skutečnost, že se jednalo o věc dříve odcizenou.
Soud se neztotožnil s argumentací stěžovatele, že právě on byl přímo poškozen jednáním neznámého pachatele, a potvrdil závěr správce daně, že stěžovateli v důsledku uvedeného trestného činu škoda nevznikla.

Podrobnosti k rozsudku