ODLIŠNÉ HODNOCENÍ STEJNÝCH DŮKAZŮ V RŮZNÝCH DAŇOVÝCH ŘÍZENÍCH

26. únor 2022

Nejvyšší správní soud se vyjádřil k odlišnému hodnocení stejných skutečností dvěma správci daně, na něž stěžovatelka v rámci daňového řízení opakovaně upozorňovala a správce daně odmítl k těmto argumentům přihlédnout.
Nejvyšší správní soud shledal kasační stížnost důvodnou, neboť existuje-li zcela opačné hodnocení stejných důkazů různými správci daně, pak by měl správce daně blíže vysvětlil důvody těchto rozdílů. Dle soudu nelze připustit, aby námitky daňového subjektu stran takovéhoto opačného hodnocení byly opomenuty s argumentací, že se na jiné daňové řízení nelze odvolávat.

Podrobnosti k rozsudku