ODPOČET DPH V PŘÍPADĚ MANKA MATERIÁLU, JENŽ JE PLÁTCI DANĚ KOMPENZOVÁNO TŘETÍ OSOBOU

18. leden 2013

Nejvyšší správní soud se opětovně zabýval otázkou možnosti uplatnění odpočtu DPH v případě manka na zásobách. Odlišnost skutkové podstaty dotčeného rozsudku od předcházejících, věcně obdobných případů, spočívala v tom, že daňový subjekt zjištěné manko vyfakturoval holandské sesterské společnosti, neboť dle jeho tvrzení vznik manka byl zapříčiněn chybně nastavenou kalkulací spotřeby materiálu, kterou povinně převzal od této sesterské společnosti.
NSS nepovažoval existenci fakturace za relevantní pro uznání odpočtu vstupní DPH vážící se ke chybějícím zásobám. Dle soudu takovéto fakturace nevypovídala o povaze manka, konkrétních důvodech jeho vzniku a okolnostem, za nichž k němu došlo, tudíž samotná její existence nezbavuje daňový subjekt povinnosti tyto okolnosti vysvětlit.

Podrobnosti k rozsudku naleznete zde >>