PŘÍJEM Z POSKYTNUTÝCH PRÁV ZAMĚSTNANECKÝCH OPCÍ NA NÁKUP AKCIÍ

3. únor 2012

NSS potvrdil odbornou veřejností povětšinou zastávaný názor ohledně okamžiku vzniku zdanitelného příjmu z poskytnutého zaměstnaneckého práva opce na nákup akcií. Bližší podrobnosti k rozsudku naleznete zde >>