OPRAVA DANĚ PO UPLYNUTÍ ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PROVEDENÍ OPRAVY DANĚ UVEDENÉ NA DAŇOVÉM DOKLADU ZA FIKTIVNÍ PLNĚNÍ

29. říjen 2021

Nejvyšší správní soud posuzoval postup správce daně, který kontrolovaným společnostem účastnícím se obchodního řetězce neuznal nároky na odpočet daně z důvodu fiktivních plnění, a současně jim ponechal povinnost uhradit daň na výstupu. Soud shodě s krajským soudem dospěl k závěru, že je v rozporu s  principem neutrality DPH neumožnit opravu daně na výstupu, která byla uvedena na daňovém dokladu za fiktivní plnění, je-li vyloučeno riziko ztráty daňových příjmů, a zákonné lhůty neumožňují vystaviteli daňového dokladu provedení opravy této daně.

Podrobnosti k rozsudku