OPRAVA ZÁKLADU DANĚ BEZ DRŽBY DAŇOVÉHO DOKLADU

8. říjen 2021

Soudní dvůr rozhodl, že snížení základu DPH nelze bezpodmínečně vázat na držbu daňového dokladu, lze-li poskytnutí příslušného plnění prokázat jiným způsobem.
Soud aproboval, že požadavek na držení opravného daňového dokladu v zásadě přispívá k zajištění správného výběru DPH a předcházení daňovým únikům, nelze jej však ve vnitrostátním právu stanovit jako podmínku sine qua non pro snížení základu daně, ale osobě povinné k dani je nutno umožnit, aby jiným způsobem prokázala, že skutečně nastaly okolnosti vedoucí k následnému snížení základu daně.

Podrobnosti k rozsudku