PODÁNÍ ODCHYLUJÍCÍ SE OD STRUKTURY KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ, TAK JAK JE DEFINOVÁNA V POKYNU GFŘ

1. únor 2023

Nejvyšší správní soud judikoval, že Pokyn GFŘ D-24, v němž je stanovena struktura kontrolního hlášení, nebyl způsobilý uložit povinnost neodchýlit se od jím stanovené struktury.
Podání, které se odchylovalo od pravidel uvedených v dotčeném pokynu, nemohlo být tedy posouzeno jako neúčinné, ale bylo zatíženo odstranitelnou vadou a správce daně měl povinnost vyzvat k jejímu odstranění.

Podrobnosti k rozsudku