POHLEDÁVKA ZÁSTAVNÍHO DLUŽNÍKA VŮČI ÚPADCI NA VYDÁNÍ BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ

24. duben 2014

NSS se v nedávném rozsudku vyjádřil k zajímavé otázce, zda realizace zástavního práva zpeněžením zástavy v konkursu, která byla zřízena na majetku poplatníka ve prospěch věřitelů úpadce, může představovat zdanitelný příjem poplatníka – zástavního dlužníka. NSS uzavřel, že zpeněžením zástavy dochází ke vzniku regresního nároku (pohledávky na vydání bezdůvodného obohacení) poplatníka vůči úpadci, jenž je zdanitelným příjmem poplatníka.

Podrobnosti k rozsudku naleznete zde >>