POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSOBÁM ZDRŽUJÍCÍM SE V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ

15. květen 2023

Soudní dvůr EU odpověděl na zajímavou otázku, zda pro účely osvobození od daně v případě poskytování sociálních služeb mají být použity právní předpisy členského státu, ve kterém je poskytovatel služeb usazen, nebo právní předpisy členského státu, v němž jsou tyto služby fakticky poskytovány.

Podrobnosti k rozsudku