POTVRZENÍ ČASOVÉ SOUVISLOSTI VÝPLATY ROČNÍCH ODMĚN ZAMĚSTNANCŮ

24. listopad 2011

Nejvyšší správní soud (NSS) se opět zabýval otázkou, zda ke dni účetní závěrky byly splněny podmínky pro účtování ročních odměn zaměstnanců. V daném případě byla výplata ročních odměn podmíněna předáním všech staveb v souladu s platnými smlouvami, a pokud tato skutečnost byla známa až v srpnu následujícího roku, nebylo dle NSS možno v daném roce účtovat o těchto odměnách.

Více podrobností k uvedenému rozsudku naleznete zde >>