POVINNOST PŘIZNAT DAŇ Z PLNĚNÍ, JEHOŽ CENA JE SPLATNÁ VE SPLÁTKÁCH

28.říjen 2021

Soudní dvůr EU se vyjádřil ke vzniku povinnosti přiznat DPH v případě zprostředkování prodeje pozemků, kdy úhrada zprostředkovatelské provize byla sjednána v ročních splátkách. Konkrétně SDEU posuzoval otázku, zda daňová povinnost vznikla ke dni poskytnutí zprostředkovatelské služby nebo proporčně ke dni splatnosti každé jednotlivé splátky.

Podrobnosti k rozsudku