POVINNOST SOUDU PŘIHLÉDNOUT Z ÚŘEDNÍ POVINNOSTI K VADĚ ROZHODNUTÍM, KTERÝM SPRÁVCE DANĚ PŘEDEPSAL DAŇOVÉ PENÁLE Z DODATEČNĚ SNÍŽENÉ DAŇOVÉ ZTRÁTY ZA POUŽITÍ SAZBY PENÁLE DLE ZSDP

10. březen 2016

Na usnesení rozšířeného senátu ve věci trestního charakteru daňového penále navázal NSS nedávným rozsudkem, ve kterém učinil závěr, že použil-li správce daně při stanovení výše penále sazbu dle ZSDP, jedná se o vadné rozhodnutí a správní soud je povinen k této vadě přihlédnout z úřední povinnosti.

6 Afs 15/2015 – 31