POVINNOST SPRÁVCE DANĚ POSKYTNOUT ZÁPISY Z PORAD METODIKŮ TÝKAJÍCÍ SE VÝKLADŮ DAŇOVÝCH ZÁKONŮ

8. listopad 2011

Nejvyšší správní soud potvrdil povinnost správců daně poskytovat na žádost informace týkající se názorů formalizovaných v zápisech z porad metodiků finančních ředitelství a Ministerstva financí, upravující aplikační postupy stran jednotlivých ustanovení daňových zákonů. Poskytnutí takovýchto informací dle soudu nelze odepřít s poukazem na skutečnost, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Tato povinnost se netýká pouze těch názorů, které dosud nebyly formálně zaujaty způsobem zachycení na jakýkoliv nosiči. Pokud by žádost o informace byla cílena k poskytnutí názoru správce daně na určitou záležitost, který má tento teprve zaujmout, pak lze takovou žádost odmítnout.
Bližší podrobnosti k rozsudku naleznete zde >>