PRÁVO NA DVOJNÁSOBNÝ ÚROK V PŘÍPADĚ NEOPRÁVNĚNÉHO VYMÁHÁNÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI

7. prosinec 2016

NSS posuzoval zajímavou otázku, zda daňovému subjektu vzniká nárok na úrok ve dvojnásobné výši za situace, kdy správce daně přistoupil k vymáhání daňového nedoplatku, které se následně ukázalo být neoprávněným, a správce daně nevymáhal dotčený nedoplatek prostřednictvím exekučního příkazu na prodej dlužníkova majetku, ale dlužník tento svůj majetek prodal sám za účelem úhrady dlužné daňové pohledávky a pod přímým tlakem správce daně.

Podrobnosti k rozsudku zde zde >>