PŘEMÍSTĚNÍ MÍSTA SKUTEČNÉHO VEDENÍ A ODEČET ZAHRANIČNÍ DAŇOVÉ ZTRÁTY

19. březen 2020

V návaznosti na únorové rozhodnutí Soudního dvora vynesl Nejvyšší správní soud rozsudek v otázce, zda v případě přemístění místa vedení společnosti z jiného členského státu do tuzemska musí ČR umožnit poplatníkovi uplatnit jako položku snižující základ daně daňovou ztrátu, která mu byla vyměřena v zahraničí před přemístěním místa vedení.

Podrobnosti k rozsudku