PRINCIP PROPORCIONALITY PŘI VOLBĚ INSTRUMENTŮ VEDOUCÍCH K ZAJIŠTĚNÍ ÚHRADY ČÁSTKY ULOŽENÉ V ZAJIŠŤOVACÍCH PŘÍKAZECH

25. duben 2019

Nejvyšší správní soud shledal nezákonnost daňové exekuce, kterou správce daně nařídil bezprostředně poté, co vydal okamžitě vykonatelné zajišťovací příkazy, přestože za účelem zajištění úhrady částky uvedené v zajišťovacích příkazech zřídil zástavní právo k majetku daňového subjektu, jehož hodnota násobně převyšovala zajišťovanou částku.

Podrobnosti k rozsudku